Νομός Χαλκιδικής

Administrative region of Greece

Νομός Χαλκιδικής is a part of the country Greece in the subcontinent Southern Europe which is the part of the continent Europe along with the list of districts under it, in order to find the postal code or zip code or locate a place based on a specified postal code.

Department of Νομός Χαλκιδικής