You are currently viewing ช้อนส้อมพลาสติก เป็นปัญหาขยะเกลื่อนหาด

ช้อนส้อมพลาสติก เป็นปัญหาขยะเกลื่อนหาด

  • Post author:
  • Post category:Blogging

ต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นปัญหาอย่างมากเลยสำหรับ ช้อนส้อมพลาสติก ที่เป็นขยะที่เกลื่อนตามชายหาดมากเลย ไม่ว่าจะเป็นช้อนส้อมและมีดพลาสติก ที่ถูกจัดอันดับขยะสูงสุดที่พบมากบนชายหาด หลังจากได้มีการรณรงค์เมื่อปี 2014 ได้มีการประกาศให้ลดการใช้หลอดพลาสติกตั้งแต่ช่วงนั้นมาและหันไปใช้ช้อนส้อมพลาสติกและมีดพลาสติกบอกได้เลยว่าหลอดพลาสติกสามารถลดลงได้จริงบริเวณชายหาด แต่ในทางกลับกันพวกช้อนส้อมพลาสติกกับมีดพลาสติกนั้นบอกได้เลยว่ามีขยะสูงสุดที่ผ่านมา เนื่องจากว่ามีการเก็บขยะครั้งใหญ่พบขยะเป็นจำนวนมากที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์มีชีวิตใต้ท้องทะเล 

ช้อนส้อมพลาสติก

ประเภทของพลาสติกนั้นมีอยู่ 2 แบบที่นิยมมาทำเป็นช้อนส้อมพลาสติกกันส่วนใหญ่ อย่างแรกเลยก็ พอลิโพรพิลิน เป็นพลาสติกที่มีสีขุ่นๆ คุณสมบัติน้ำสามารถทนความร้อนได้สูงสุด และมีความคงทนในการแตกหักสามารถยืดหยุ่นได้ มีการดัดแปลงให้เป็นในรูปแบบใสๆ อีกแบบหนึ่งก็ พอลิสไตรีน ต้องยอมรับว่าเป็นพลาสติกที่นิยมใช้ทำหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ทำกล่องโฟม และสามารถทนความร้อนแต่น้อยกว่าและความคงทนนั้นก็น้อยกว่าเช่นเดียวกัน 

ปัญหาพลาสติก

แน่นอนว่าเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับพลาสติก แล้วเป็นปัญหาสำหรับชายหาดทะเลมาก มันสามารถทำให้สัตว์น้ำเสียชีวิตได้เลย เนื่องจากว่าพลาสติกมันมีสารเคมี จึงทำให้สัตว์น้ำได้เกิดการสะสมของสารเคมี และส่วนใหญ่มนุษย์ก็นำมาบริโภคสำหรับสัตว์น้ำทะเล จึงทำให้ส่งผลต่อมนุษย์ด้วย และเป็นปัญหาสำหรับสัตว์ในท้องทะเลมากไม่ว่าจะเป็น ปะการัง หอยแมงภู่ หอยนางรม เวลามันอาศัยอยู่ตามพลาสติกแบบเกาะติดเอาไว้ แล้วมันถูกกระแสน้ำพัดไปจึงทำให้มันย้ายถิ่นฐานไปอีกที่หนึ่งได้เลย และเป็นเหตุผลที่ทำให้ระบบนิเวศส่งผลกระทบโดยตรง 

ถ้ารักโลกอย่าแจกช้อนส้อมพลาสติก

สำหรับการร้านอาหารต่างๆ ถ้าคุณอยากจะเข้าร่วมในการลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากว่ามาได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้พลาสติกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมที่ใส่อาหารหรือแม้กระทั่งช้อนส้อมพลาสติก ลดการแจกจ่ายช้อนส้อมพลาสติก เพื่อเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อม มีการลงจาก Grab food ที่หาร้านไม่มีการแจกซองพลาสติกในแต่ละ Order เนื่องจากว่ามันได้รับผลกระทบจริงๆจากการที่มันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวและก็ทิ้งได้เลยมันเป็นปัญหามากสำหรับขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวัน